Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Confirmed reservations for summer 2019. weeks 24,25,29,30,31. Use reservation query for free days/weeks

Vuokra- ja varausehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Venettä ei saa käyttää kilpailuissa tai lain vastaisessa toiminnassa.

 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan vesiliikennettä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Nopeusrajoitus kapeikoissa ja satama-alueilla on 9 km/h tai 15 km/h merkkien mukaan.
 •  Veneellä ajo on kiellettyä alkoholin vaikutuksen alaisena.
 •  Käyttäjä on vastuussa veneelle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.
 •  Vene on luovutettava takaisin samassa kunnossa kuin se oli käyttöön ottaessa.
 • Veneen rikkoutumisesta on ilmoitettava vuokraajalle välittömästi soittamalla tai laittamalla tekstiviestin puhelinnumeroon
 • +358 50 5341260. Venettä ei saa korjata tai korjauttaa ilman vuokraajan lupaa.
 • Vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on 600 €. Vahingon sattuessa omavastuu voidaan veloittaa jälkikäteen vuokrauksen päätyttyä.
 • Mikäli käyttäjä ei palauta venettä sovittuun aikaan ja paikkaan, on vuokraajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisenä.
 • Veneen edelleen luovuttaminen on kielletty.
 •  Vene vuokrataan tavallisesti yksi polttoainesäiliö valmiiksi täytettynä ja vuokraajan tulee vastaavasti palauttaa veneen sama polttoainesäiliö täytettynä (98E). Mikäli polttoainesäiliö on täytetty vajaaksi, HH Specto veloittaa asiakkaalta polttoainesäiliön täyttämisestä aiheutuneet todelliset kulut vuokrauksen päätyttyä.
 • Veneen kuljettajalla tulee olla kokemusta vesillä liikkumisesta ja tuntea yleisimmät vesiliikennesäännöt, mm. väylämerkit, väistämissäännöt ja vesiliikennemerkit. Kuljettajan ikäraja on 15 vuotta.
 • Käyttäjä ilmoittaa tutustuneensa kaikkiin keskeisiin veneilyä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.

Vakuudet ja vahingonkorvaukset

SUVI 4650 PERUUTUSEHDOT

 • Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) vuokraajalle, HH Spectolle
 • Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summan takaisin kokonaisuudessaan, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi HH Spectolle ja osoitettava luotettavalla tavalla esim. lääkärintodistuksella.
 • Muissa kuin yllämainituissa peruutustapauksissa HH Specto ei palauta asiakkaan maksamaa vuokramaksua takaisin. Vuokrausajankohtaa on kuitenkin mahdollista siirtää esimerkiksi huonojen sääolosuhteiden takia, olettaen, että vene ei ole vuokrattu muille asiakkaille kyseessä olevalle ajankohdalle.
 •  Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, myös veneen omistaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
 • Omistajalla on oikeus keskeyttää varauksen välittömästi siinä tapauksessa, jos asiakas ei noudata näitä moottoriveneen varaus- ja käyttöehtoja. Mikäli varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta ollenkaan.

Vakuutus ja omavastuu

OHJEET VENEEN VUOKRAAJALLE

• Satama-alueilla tulee liikkua tyhjäkäynnillä ja minimoida aaltojen muodostuminen.

• Huomioi rantautumisessa syvyys (matalammassa vedessä tulee helposti potkuri-vahinkoja)

• Hiljennä vauhti hyvissä ajoin ennen rantautumista.

• Polttoaine on E98. Polttoaineet veloitetaan erikseen mikäli eivät kuulu vuokrahintaan.

• Käy aina silmämääräisesti läpi laitteen kunto/vauriot vuokrauksen alkaessa, ettei tule epäselvyyksiä palauttaessa.

• Tiedä taitosi! Vuokraus edellyttää merenkulku- ja kartanlukutaidon.

• Muista käyttää pelastusliivejä aina kun olet vesillä!

• Jos kalastat, muista huolehtia tarvittavien kalastuslupien hankkimisesta.

Asiakkaan tulee noudattaa annettuja ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa veneilyn keskeytymisen, jolloin maksettuja maksuja ei palauteta.

HH Specto ei vakuuta asiakkaitaan, ajaminen tapahtuu omalla vastuulla.

Asiakkaan omavastuu vahinkotapauksissa on 600 € / laite ja vahingon sattuessa omavastuun osuus voidaan periä asiakkaalta jälkikäteen, vuokra-ajan päätyttyä.

Asiakas vastaa vuokraamastaan laitteesta, itsestään ja omaisuudestaan sekä mahdolliselle kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan moottoriveneen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida enää yhdessä todeta, eikä HH Specto ole niistä korvausvelvollinen.

Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella voinut estää. Omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai villieläinten kanssa kohtaamisesta.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Turvallista ja hauskaa matkaa!

Maksamalla vuokramaksun asiakas sitoutuu noudattamaan ylläolevia vuokrausehtoja ja käyttämään venettä annettujen ohjeiden mukaisesti.